Pokój Otylii

 

Założeniem projektu było przearanżowanie pokoju dziecięcego wraz ze zmianą układu funkcjonalnego. Warunkiem było wykorzystanie i przemalowanie mebli już znajdujących się w pokoju Otylii.

Copyright© 2016 KN.wnętrza WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE